Odplenkování a prevence zácpy v osmdesátých letech

Jaký byl v osmdesátých letech správný postup odplenkování se dočtete v následujícím textu. Cituji z knihy prof. Švejcara Péče o dítě.

Líbí se mi výstižný popis vaječiny, stolice plně kojeného dítěte, proto jej zde uvádím.

Stolice

Stolice kojených dětí je žlutá, masťovitá, navinulého zápachu. Někdy se stolice vyprazdňuje i za dva až tři dny, protože zbytky po ženském mléku jsou malé, někdy zase i vícekrát za den. Děti uměle živené mají stolici hutnější, někdy až formovanou. Je šedavě žlutá, zápachu více stolicového. Je jí větší množství, takže je třeba, aby se vyprazdňovala denně. Řídnutí stolice, objevení se bílých kousků v ní vyžaduje věnovat pozornost výživě, eventuelně ji upravit. Také přílišná tuhost stolice vyžaduje dietní úpravu. Důležitý je však celkový stav dítěte. Zda je dítě zdravé nebo potřebuje léčbu a dietní úpravu, nemůžeme rozhodnout jen podle vzhledu stolice.

Při zavádění smíšené výživy, při dodávce většího množství škrobovin je stolice hnědá, různé zeleniny zbarvují stolici různě: mrkev do oranžova, špenát do zelena.

Jestliže se stolice dostaví sama od sebe každý druhý nebo třetí den bez obtíží, nevyžaduje to žádných zákroků, žádné léčby.

ŠVEJCAR, Josef. Péče o dítě. 3.vyd. Praha : Avicenum, 1982. 384 s. Předchozí text najdete v knize na straně 54

Lehká zmínka bezplenkové komunikační metody (BKM). 🙂 Jak je to se stolicí do tří let věku dítěte? Pokračujte ve čtení.

Vyprazdňování stolice

Ve druhém roce dospívá také dítě ke schopnosti vědomého vyprazdňování stolice. Zdání, že některé děti to dovedou již v prvém roce, dokonce již po třetím měsíci, je skutečně klamné a je to zásluhou jen toho, že matka vypozorovala, kdy dítě stolici vyprazdňuje a podle toho posazuje dítě na nočníček – vlastně neposazuje, ale drží dítě nad ním. Podmínkou pro to, aby si dítě mohlo uvědomit potřebu vyprázdnit stolici, je jeho schopnost volně a jistě sedět na nočníčku, což je až po třičtvrtě roce. A pak je třeba ještě, aby bylo na nočníček posazeno přibližně v tu dobu, kdy matka vypozoruje, že stolici vyprazdňuje. Jakmile však se mu podaří stolici vyprázdnit, je nutno, aby matka je co nejdříve zvala z nočníčku a přitom nešetřila slovy i výrazy uspokojení nad výkonem dítěte. Teprve znenáhla totiž dítě spojuje sezení na nočníčku s vyprazdňováním stolice. Jinak se může stát, že pokládá sezení na nočníčku za zábavu samu o sobě nebo se na něm vozí. Někdy se dokonce stane, že sedí stále a nesnaží se o vyprazdňování stolice, ale provede to ihned mimo něj a kdekoli, jakmile z nočníčku vstane. Pak je lépe po nějakou dobu od pokusů ustoupit, aby se tento způsob nezměnil v pevný návyk. Dítě necháme vyprazdňovat jako dříve do plenek a pak pokusy správným způsobem obnovíme. Není nejmenší pochyby, že normální dítě si během druhého roku osvojí správný návyk. Stává se však, během druhého a někdy ještě ve třetím roce, že dítě vyprázdní stolici nevědomky, později obyčejně při zaujetí ve hře nebo pod vlivem rozčilení. Nelze to považovat za něco nenormálního.

ŠVEJCAR, Josef. Péče o dítě. 3.vyd. Praha : Avicenum, 1982. 384 s. Stať o vyprazdňování stolice hledejte na straně 59.

Profesor Švejcar v knize zmiňuje i obtíže se zácpou.

Péče o dítě v předškolním a školním věku

Úprava stolice

Neuvědomělé vyprázdnění stolice je příhoda ještě nepříjemnější než předešlá (pomočování – pozn. Z. Ottové), ale také vzácnější. I za normálních poměrů střevního ústrojí se může stát, že se dítě znečistí při velkém rozčilení, průjmu nebo i z jiných důvodů. U normálního dítěte je to příhoda tak výjimečná, že je lépe jí nevěnovat pozornost před postiženým dítětem.

Častěji se setkáváme se zácpou, která je obyčejně tím úpornější, čím je dítě starší. Jsou děti, které do 3 roků mají jen obden stolici, někdy až každý třetí nebo čtvrtý den. Nečiní-li jim to potíže, není-li třeba při vyprazdňování stolice zvláštního napětí střeva, které ochabuje nahromaděnými hmotami, je možno docílit zlepšení naprostou pravidelností a pokusem o vyprazdňování stolice do klozetu. Přitom nesmí být dítěti dovoleno dlouhé sezení na klozetové míse. Je třeba dávat dítěti stravu obsahující hodně zeleninových a ovocných zbytků. Někdy napomůže dosažení vyprazdňovacího návyku zavedení glycerinového čípu asi 1/2 hod. před hodinou určenou pro vyprázdnění stolice, případně jeho zavedení již večer před spaním. Nikdy však se nesmí zácpa dítěte stát častým předmětem rozhovorů s ním. Stálé upomínání na zácpu má většinou neblahé důsledky zesilování odporu.

ŠVEJCAR, Josef. Péče o dítě. 3.vyd. Praha : Avicenum, 1982. 384 s. V originálním textu naleznete na straně 278.

Napsat komentář