Vylučování moči a pomočování z pohledu osmdesátých let

Jaké byly moderní poznatky o vylučování moči, když byla naše generace v plenkách? Odpověď hledejte na následujících řádcích, které jsem čerpala z knihy profesora Švejcara Péče o dítě. ŠVEJCAR, Josef. Péče o dítě. 3.vyd. Praha : Avicenum, 1982. 384 s.

Nejprve pár slov z fyziologie.  V originálu najdete na straně 54.

Moč

Vyměšování moči začíná hned po narození, ale teprve třetí a čtvrtý den stoupá na větší množství. Moč je řídká, bezbarvá, bez zápachu, její množství stoupá během prvého roku až na 500 ccm. Moč u dětí uměle živených je zabarvenější a má lehce čpící zápach. Kojenec močí bezděčně, neovládaně, v prvých měsících 30-40 krát denně. Ke konci prvého roku se močení omezuje na 6-8 krát za 24 hodiny.

Kdy je dítě schopno vyčůrat se do nočníku/záchodu? Je rozdíl mezi dnem a nocí? Čtěte odstavce ze strany 59. Dovolila jsem si vytučnit věty, které jsou při reálném provedení drsné, ale z toho, co jsem se doslechla, účinné.

Močení

Pomočování

Vědomě se vymočit a ovládat tak vyprazdňování moči se dítě učí obtížněji. Ovládat močení ve dne umí dítě o několik měsíců dříve než ovládání v noci. To se děti naučí různě brzo či později, obyčejně ve druhém roce. Většina dětí umí močení ovládat ve 2 letech tak, že jdou samy na záchod. Zpočátku nesnadno poznávají, že mají plný měchýř a často hlásí, že chtějí močit, když už se pomočily.  Ale takové hlášení je již důkazem toho, že vnímání pocitu plného močového měchýře se vyvíjí příznivě.

Vývoj spánku

Často se pomočí děti při hře nebo při zaujetí, při rozčilení. S častým pomočováním se setkáváme v prvém roce, ale občas až do 4. roku. Častěji se vyskytne noční pomočení. Lze to ovlivnit nácvikem. Je třeba si během dne nejprve dítěti připomínat nabídnutým nočníčkem, že se má vymočit, zvláště bzry po napití, kdy je možno předpokládat zvýšené nucení k vymočení. Je důležité nechat dítě vymočit před spaním, protože na točasto zapomíná. Je dobře vždy mírně a klidně pochválit dítě po vymočení, ale ne přehnaně, aby se u něho neobracela příliš pozornost k aktu močení. Mohlo by to naopak vytvořit návyk nočního pomočování. Jestliže se dítě ve 3. roce v noci ještě pomočuje, je dobře 1-2 hodiny před spaním nedat mu pít, v noci pak asi za 2-3- hodiny po usnutí je nechat vymočit. K tomu je však nutno, aby se dítě vzbudilo a nejlépe samo si vzalo nočníček. Vysazování k močení v polospánku nebo ve spánku „aby se dítě neprobudilo“ je nejhorší možné počínání, protože se dítě vrací k návyku prvého roku, kdy močilo bez vědomí. Časté noční pomočování považujeme teprve po třetím roce za úchylný projev, který vyžaduje vyšetření a léčbu.

Co když doba pomočování překročí únosnou mez? Radu vám možná poskytne strana 277.

Péče o dítě v předškolním a školním věku

Pomočování

Důležitou součástí péče o tělesnou čistotu dítěte je péče o vyprazdňování moči a stolice. Velká většina dětí se naučí ovládat močení plně již během druhého roku života. Ale jsou děti, které se občas pomočí i po třetím roce ačasto i po celou dobu předškolní. Nutno zdůraznit, že se to stává jen občas, obyčejně za mimořádných okolností, často při vyrušení nebo za tvrdého spánku po velké únavě. Takovou výjimečnou příhodu není třeba posuzovat jako chorobný projev a rozhodně nesmí být proto dítě káráno a trestáno. Takové počínání by mohlo naopak situaci zhoršit, protože jinak normální dítě takovou příhodu nese samo špatně. Spíše je doporučitelné nechat mu pocítit důsledky jeho příhody (nepříjemné pocity vlhkosti ať už denního prádla nebo ložního prádla). Větší děti nesou velmi těžce tyto následky a není dobře jim zdůrazňovat jejich nepříjemnosti a nepatřičnou situaci. Opakuje-li se taková příhoda častěji nejen v noci, ale i ve dne, je nutné podrobit dítě důkladné lékařské prohlidce. Vyléčení tohoto nebudu, někdy jen zlého návyku, vyžaduje pečlivé vyšetření všech okolností a možných příčin. Je jisté, že dítě vyrůstající jinak ve velmi čistém a kulturním prostředí pociťuje velmi brzy nevhodnost svého neduhu pro udržení čistoty svého těla. Dá se snadno získat pro spolupráci v úsilí o odstranění nečistoty a nepříjemných důsledků pomočování. Příčin pomočování může být velmi mnoho a posoudit je v určitém případě je často obtížné. Často úspěšný je léčebný pokus, přičemž jednak učíme dítě, jak se může močení zastavovat a zase uvolňovat, jednak je dobře pokusit se dítě probudit z prvého spánku po uložení do postýlky za 1-2 hodiny, a nechat je vymočit se s plným vědomím. Často takto prováděníý výcvik ovládání močení je velmi brzy úspěšný a počt pomočení snižuje. Tuto praktiku je možné provádět dříve než je nalezen způsob léčby právě pro určitý případ vhodný.

 

Napsat komentář